Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Goed bestuur

Om zorg van kwaliteit te kunnen leveren beschikt Actifaid over een goed bestuur en een intern toezicht vallend binnen de wettelijke kaders van de Rijksoverheid. Goed bestuur zorgt ervoor dat: Actifaid zorgt voor goede en veilige zorg voor hun cliënten. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van onze zorginstelling.

Meervoudig Raad van Toezicht

Actifaid heeft een meervoudig Raad van Toezicht. Het onafhankelijk toezichthoudend orgaan toetst ons beleid en onze besluiten en houdt rekening met het publieke belang van Actifaid.